Partneri

Za deset godina postojanja sarađivali smo sa velikim brojem organizacija. Svoje poslovne saradnike bismo mogli podijeliti u dvije grupe:

 • Klijenti
 • Strateški partneri

Klijenti su nam privatna i javna preduzeća, opštine, agencije itd.
Neki od njih su (abecednim redom):

 • Agencija za državnu službu BiH, Sarajevo
 • Agencija za lijekove BiH, Banja Luka
 • Alba d.o.o., Zenica
 • Alfatherm d.o.o., Mostar
 • Alternativna televizija, Banja Luka
 • Apotekarska ustanova, Gradiška
 • Atlantik BB d.o.o., Banja Luka
 • Ax d.o.o. (OBI), Mostar
 • Ax – Tropic d.o.o. (OBI), Banja Luka
 • Carmen line d.o.o., Banja Luka
 • Centar za socijalni rad, Banja Luka
 • Centrum trade d.o.o., Banja Luka
 • Colorit d.o.o., Banja Luka
 • Dalekovod a.d., Doboj
 • Dea stil d.o.o., Banja Luka
 • Drvoprodex d.o.o., Banja Luka
 • Ehta R d.o.o., Derventa
 • Eko – Bel d.o.o., Banja Luka
 • Fagus d.o.o., Kotor Varoš
 • Gloria line d.o.o., Banja Luka
 • GMP Kompani d.o.o., Banja Luka
 • Hidroinženjering and Economic d.o.o., Banja Luka
 • Institut za hidrotehniku, Sarajevo
 • Interlignum d.o.o., Teslić
 • Interprom d.o.o., Derventa
 • Jelšingrad FMD a.d., Prnjavor
 • Kis produkt d.o.o., Laktaši
 • KMC d.o.o., Banja Luka
 • Krajinalijek a.d., Banja Luka
 • Legend BiH d.o.o., Bijeljina
 • Master d.o.o., Banja Luka
 • Masterplast igmin d.o.o., Banja Luka
 • MHE Elektroprivreda RS, Elektro Doboj a.d., Doboj
 • MKO Sunrise, Sarajevo
 • MKO Žene za žene, Sarajevo
 • New sanatron d.o.o., Novi Grad
 • Nova forma d.o.o., Šamac
 • Opština Petrovo, Petrovo
 • Plantago d.o.o., Laktaši
 • Primaprom d.o.o., Banja Luka
 • Rema trade d.o.o., Laktaši
 • Sector Security d.o.o., Banja Luka
 • Sim – impex d.o.o., Banja Luka
 • Spektar drink d.o.o., Bijeljina
 • Studio design d.o.o., Banja Luka
 • Telegroup d.o.o., Banja Luka
 • Termik d.o.o., Banja Luka
 • Toplana a.d., Banja Luka
 • Tržnica a.d., Banja Luka
 • Uprava za geodetske i imovinsko – pravne odnose, Banja Luka
 • USAID „Parthership for Innovation“ projekat, Sarajevo

Strateški partneri su organizacije sa kojima radimo na zajedničkoj realizaciji različitih projekata.
Neki od njih su:

 • ACED, Banja Luka
 • Centar za istraživanja i studije GEA, Banja Luka
 • Eko zona Šipovo, Šipovo
 • EURELSMED Project, Sarajevo
 • Gradska razvojna agencija, Banja Luka
 • Inovacioni centar Banja Luka (ICBL), Banja Luka
 • Interfob Consulting, Banja Luka
 • Privredna komora kantona Sarajevo, Sarajevo
 • Udruženje ekonomista RS SWOT, Banja Luka

BiH

Veljka Mlađenovića bb
78000 Banja Luka, BiH
GSM: +387 65 910 944
Skype: milosh.todorovich
info@centarzaekonomiju.com

Srbija

Vladike Ćirića 27
21000 Novi Sad, Srbija
GSM: +381 65 5824 921